Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDSCYPLINARNY d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Czcionka:

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Wyszyńskiego 4

tel. 16 632 91 65

Celem zespołu interdyscyplinarnego jest:

  1. Realizacja działań określonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta Lubaczów na lata 2011-2016.

  2. Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy przemocy w rodzinie.

  3. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach przewodniczący Zespołu powołuje grupę roboczą.

W skład grupy roboczej, w zależności od specyfiki i rozmiaru przemocy w danej rodzinie, mogą wchodzić przedstawiciele różnych grup zawodowych:

  • policjanci,

  • pracownicy socjalni,

  • pedagodzy szkolni,

  • kuratorzy sądowi,

  • przedstawiciele służby zdrowia.

Członkowie grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych.

Celem grupy roboczej jest:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

  • monitorowanie sytuacji tych rodzin oraz dokumentowanie podejmowanych działań i efektów tych działań.

Wnioski z posiedzenia grupy roboczej mogą stanowić uzasadnienie dalszych działań prawnych i pomocowych podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie np.: w sprawach o leczenie odwykowe, alimenty, ingerencję we władzę rodzicielską, kierowanie do wsparcia psychologicznego, na grupę psychoedukacyjną, ściganie sprawców przemocy,  itp.

Całość postępowania dotyczącego działań na rzecz osób dotkniętych przemocą jest objęta ścisłą tajemnicą służbową. Tajemnica dotyczy również okresu po zakończeniu monitorowania sprawy. Wynika to zarówno z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak i z ustawy o ochronie danych osobowych.

SKŁAD  ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO  W  Lubaczowie

Nazwa Instytucji

Osoby

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Renata MederKierownik MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bożena Kucia Starszy specjalista pracy socjalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Marta Nowak – Specjalista pracy socjalnej

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Ewa Szczygielska – Kierownik Zespołu Służby Kuratorskiej

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dorota HabałoPedagog szkolny

Szkoła Podstawowa Nr 2

Barbara Krzaczkowska - Bryk - Pedagog szkolny

Urząd Miejski Lubaczów

 

Dorota Zwierzyńska - Z-ca Przewodniczącego MZI Lubaczów

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Mariola Kolasa – Przewodnicząca MKRPA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LUMED”

Bożena Józwa – Pielęgniarka

Komenda Powiatowa Policji

 Mateusz Maź Policjant

Prokuratura Rejonowa

Agnieszka ProszekProkurator

   

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny